Ptujčan.si

Glavno vodilo

 1. Ni anonimnosti. Uporabniki uporabljamo svoja prava imena.
 2. Vzpodbujamo strpnost, spoštovanje in pravico do različnega mišljenja.
 3. Ne toleriramo negativizma / nerganja. Želimo argumentirano grajo. Vsaka graja mora imeti tudi predlog rešitve, kot jo vidi avtor.
 4. Bolj kot graja nas zanima pohvala. Kaj deluje. Kaj je dobro. Po čem se velja zgledovati.
 5. Vsebine naj bodo za dobro vseh/večine Ptujčanov.

Splošna pravila

 1. Prepovedano je spodbujati k kakršni koli nestrpnosti (narodni, rasni, verski, spolni ali kaki drugi neenakopravnosti).
 2. Prepovedano je obrekovanje, žaljiva obdolžitev, opravljanje in razžalitev.
 3. Prepovedano je uporabljati več uporabniških imen.
 4. V odgovorih je potrebno slediti vsebini postavljene teme.
 5. Naslovi tem morajo definirati njihovo vsebino. Naslovi kot so “na pomoč”, “Kaj je to?”, “kr neki” so prepovedani.
 6. Prepovedano je masovno pošiljanje sporočil na eno ali več tem. Prav tako je prepovedano masovno odpiranej novih tem.
 7. Prepovedano je tudi masovno pošiljanje sporočil.
 8. Prepovedano je postavljanje enakih ali podobnih tem in vprašanj v različnih oddelkih Foruma.
 9. Prepovedana je pretirana uporaba velikih črk (kričanje). Pretirana uporaba pomeni več kot 10 VELIKIH ČRK ali več kot 15% celega besedila. (če so samo velike črke in nič drugega jih je lahko največ 10).
 10. Prepovedano je oživljanje starih tem ( več kot mesec dni) brez podajanja novih informacij.
 11. Prepovedano je objavljanje in iskanje pornografskih vsebin ter povezav do njih.
 12. Prepovedano je objavljanje in iskanje hudo nasilnih vsebin (obglavljanja, pomori,.. ) ter povezav do njih.
 13. Prepovedano je objavljanje in iskanje snovi, predmetov, navodil za postopke ali dejavnosti, katerih promet je prepovedan z zakonom.
 14. Prepovedano je urejanje vsebine do te mere, da je sporočilo prazno in ne pove ničesar oz. vsebinsko popolnoma drugače.
 15. Nezaželjeni so vulgarni izrazi, pretirano število smeškov, sporočila brez vsebine.
 16. Vsak uporabnik dobi na začetku 1 jokerja. Joker služi kot opozorilo. Administrator in moderatorji lahko poljubno podarijo jokerje po skupni presoji.
 17. Kadar uporabniku zmanjka jokerjev, ga lahko administrator ali moderatorji blokirajo.
 18. Administrator, in moderatorji imajo pravico do odstranjevanja, popravljanja, premikanja, ali zapiranja kateregakoli sporočila, če se jim to zdi potrebno.

Ukrepi:

 1. Popravljanje vsebine sporočila.
 2. Brisanje sporočila ali teme.
 3. Odvzem joker-ja.
 4. Zaklep teme.
 5. Blokiranje uporabnika.

Način ukrepanja:

 1. Za manjše prekrške (pod: 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14) se najprej odvzame joker. Če se enak prekršek ponovi v kratkem času, se pristopi k drugim ukrepom.
 2. Prekršek pod 1, 2, 10, 11, 12.: Briše se vso vsebino, odvzame joker-je.
 3. Prekršek pod 3. Označi se vse teme z obema uporabniškima imenoma. Odvzame se vse joker-je.