Ptujčan.si

Domov Forumi Koalicija 2015-2018 Ureditev kompleksa Turnišče Županova komisija – konec leta 2015

Oznake: ,

Pregleduje 0 odgovor na temo
 • Avtor
  Prispevki
  • #384
   Samo M. Strelec
   Keymaster

   26. oktobra 2015 je župan Senčar imenoval komisijo za grad in park Turnišče.
   Koodriniram jo Samo M. Strelec.
   Dvakrat smo se dobili “za mizo”, enkrat “na terenu”.
   Komisija je županu ob koncu leta (21.12.2015) poslala naslednji dopis s predlogi aktivnosti MOP na objektu v letu 2016:

   Spoštovani gospod župan Miran Senčar,

   V skladu z 2. členom sklepa o imenovanju komisije za grad in park Grad Turnišče, vam strokovna skupina predlaga naslednje po našem mnenju izvedljive aktivnosti za leto 2016:

   Grad

   Pregled kritine in zamenjava dotrajanih strešnikov.
   Prirezanje rastja ob JZ fasadi gradu.
   Vse kamnite elemente, ki ležijo okoli stavbe (velika verjetnost je, da so deli balustrade) dokumentirati ter prenesti v notranjost gradu in jih zaščititi.
   Predlagamo tudi zaprtje odprtin s folijo oz. lesenimi ploščami – predvsem v glavni dvorani, saj lahko tako zaščitimo še ohranjene fragmente stenskih poslikav.
   Ob Z strani gradu postaviti elektro omarico, ki bo prirediteljem v parku, pred in v gradu omogočala samostojen priklop na elektriko.
   V sodelovanju z lesarsko šolo (Limbuš?) obnoviti oz. zamenjati glavna vhodna vrata v grad.
   Predlagamo, da lastnik začne urejati pogodbeno razmerje z najemniki.

   Žitnica

   Zamenjati dotrajane strešnike – le teh je kar nekaj, nadaljnji ukrep je nato sanacija poškodovanega ostrešja …
   Očistiti žlebove.
   Posekati večjo vegetacijo v neposredni bližini objekta.
   Previdno odstraniti močno poškodovano konstrukcijo lesenega nadstreška (saj lahko le-ta v primeru snega nadalje poškoduje samo streho).
   Zavarovati močno poškodovane strukturne elemente tako na fasadi (lesene letve, del strešne konstrukcije) kot v notranjosti, kjer les trohni …
   Pregled in odstranitev verjetno lesne gobe/fungus – fragment lesa poslati na analizo in na osnovi rezultatov sprejeti nadaljnje ukrepe.
   Formazlizirati in transparentno urediti razmerja z najemniki v kleti in pritličju.

   Hunkerjeva vila

   V njej trenutno niso potrebni takojšnji ukrepi, vendar so potrebni nujni ukrepi kot so ukrepi za preprečevanje dviga talne vode oz. odstranitev vzroka … 
   Predlagamo, da MOP uredi razmerja z najemniki.
   Prvo bivalno enoto v pritličju levo nameniti za pisarno za delo Strokovne skupine.

   Park

   V parku se nahaja kar nekaj mrtvih dreves, za katere predlagamo odstranitev… Takojšen ukrep bi bila odstranitev debla, ki sloni na zdravem drevesu in pritiska nanj – le to lahko pade in poškoduje fasado žitnice.
   Urediti redno košnjo trave in postavitev košev v parku in reden odvoz smeti.

   Splošno

   Čim prej naročiti izdelavo konservatorskega načrta
Priprava upravljalskega načrta za spomenik
.
   Zloženka o pomembnosti gradu, njegovih potencialih
Urediti razmerja s stanovalci v objektih na hišnih številkah: 81, 82, 83.

   Lep pozdrav,

   za skupino
   koordinator Samo M. Strelec

Pregleduje 0 odgovor na temo
 • Za objavo odgovora morate biti prijavljeni.